0700 15 15 1 02 980 20 68

COVID-19 процедуруи

На фокус

COVID-19 процедуруи

Публикувано

16/03/2020

COVID-19  процедуруи

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ В ОФИСА:

1. Срещи в офиса се провеждат само ако това е наложително.

2. Срещите може да се провеждат само в заседателната зала, като външни посетители не се допускат до останалите помещения в офиса.

3. На срещите може да присъстват не повече от 6 (шест) човека.

4. Срещата се провежда при отворен прозорец, освен ако климатичните условия са неподходящи за това.

5. На участниците в срещите се предлага дезинфектант за ръце.

6. Забранява се ръкуването и прегръщането на срещи.

7. На срещите се спазва дистанция от минимум 1 (един) метър.

8. Времето на срещи се ограничава до абсолютния минимум.

9. На срещата не може да присъстват хора с каквито и да е симптоми на респираторно заболяване (кашлица, висока температура и т.н.), както и хора, които са се завърнали от чужбина (независимо от коя държава) през последните 14 (четиринадесет) дни.

10. Всеки участник получава индивидуална химикалка.

11. Не се допуска провеждане на повече от една среща едновременно. Участниците за следваща среща се допускат само след като участниците от предишната среща са напуснали офиса и залата е била дезинфекцирана.

12. След срещата плотът на масата в заседателната зала, дръжките на вратите и използваните химикалки се почистват със спирт.

13. Всеки член на екипа на „Фърст Естейтс“, който организира провеждане на среща в офиса, има следните задължения:

a. предварително да уведоми участниците в срещата относно горните правила и да събере необходимата информация.

b. Щателното почистване на повърхностите в заседателната зала, включително използваните химикалки, след всяка среща.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОГЛЕДИ:

1. На клиентите се предлага провеждане на виртуален оглед като алтернатива на стандартния оглед.

2. Оглед на място в имот се извършва при предварителна подготовка и взети мерки за защита.

3. Консултантите носят калцуни и ги предлагат на клиентите. В имотите не се влиза без калцуни.

4. Консултантите носят дезинфектант за ръце и го предлагат на клиентите.

5. Консултантите носят маска за лице и предлагат на клиентите такава.

6. Участниците в огледа се ограничават до абсолютния минимум.

7. Огледите се провеждат при отворени прозорци на помещението, освен ако климатичните условия са неподходящи за това.

8. Забранява се ръкуването и прегръщането на огледи.

9. На огледите се спазва дистанция от минимум 1 (един) метър.

10. Времето за огледа се ограничава до абсолютния минимум.

11. На оглед не може да присъстват хора с каквито и да е симптоми на респираторно заболяване (кашлица, висока температура и т.н.), както и хора, които са се завърнали от чужбина (независимо от коя държава) през последните 14 (четиринадесет) дни.

12. Всеки член на екипа на „Фърст Естейтс“, който организира провеждане на оглед, има следните задължения:

a. Предварително да уведоми клиентите, които ще присъстват на огледа, относно горните правила и да събере необходимата информация;

b. Да спазва инструкциите за лична хигиена, включително при завръщането си в офиса на „Фърст Естейтс“.